Nie, dziękuję.

Regulamin
Dane firmy:
Nazwa: Aloha Entertainment*
Hnevkovskeho 1375/12
14900 Praha Chodov
Czechy

NIP (DIČ): CZ686150658

REGON (IČO): 17823021

REGULAMIN SKLEPU NTERNETOWEGO ALOHASKLEP.PL

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne 
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży 
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór 
§ 5 Dane osobowe 
§ 6 Reklamacje 
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://alohasklep.pl/ dalej: „AlohaSklep”) prowadzony jest przez Aloha Entertainment* ul. Hnevkovskeho 1375/12, 14900 Praha Chodov, Czechy, NIP (DIČ): CZ686150658, REGON (IČO): 17823021, adres pocztyelektronicznej kontakt@alohasklep.pl, numer telefonu: +48 501172463 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Słowniczek:
  1. Usługodawca, Operator, Administatrator, Sprzedawca[Wm1]  Aloha Entertainment* ul. Hnevkovskeho 1375/12, 14900 Praha Chodov, Czechy, NIP (DIČ): CZ686150658, REGON (IČO): 17823021
  2. Usługobiorca, Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Klient –  Usługobiorca, Użytkownik, który chce  zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
  4. Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności: rodzaj i liczbę towaru.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na
  1. umożliwieniu złożenia Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym
  2. dostarczaniu treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą newsletter

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego. Za rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Internetowego uważa się w szczególności : dodanie towarów do koszyka(a), utworzenie konta Użytkownika (rejestrację)(b), zapisanie się na newsletter (c), czy też złożenie Zamówienia

a)       Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu towaru którym jesteśmy zainteresowani  ze strony internetowej Sklepu internetowego, określenie jego ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „dodaj do koszyka”

 1. Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „Do sklepu” oraz powtarzamy ppkt. a)
 2. Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Koszyk” widoczny na stronie Sklepu internetowego.

b)       Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na

 1.  Manualnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie AlohaSklep.pl – czynnościami niezbędnymi jest podanie: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła (wymagane pola oznaczone są „*”)
 2. Aby utworzyć konto Użytkownika  koniecznym jest od zaakceptowanie niniejszego regulaminu
 3. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia.

c)       Dostarczanie treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera polega na:

 1. wpisaniu swojego adresu e-mail i imienia w polu „Zapisz się na Newsletter” widocznym na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz naciśnięcie pola  „Potwierdź” albo
 2. odhaczeniu stosownego checkboxa podczas tworzenia konta Użytkownika

d)       Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w dalszej części regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień umieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego albo poprzez pocztę mailową kontakt@alohasklep.pl
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm..
 3.  Złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówień
  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. wybrać interesujący nas (Klienta) produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego następnie dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie - zgodnie z §  2  ust. 1 ppkt. a).
   2. gdy w koszyku znajdują się już wszystkie produkty nas (Klienta) interesujące przechodzimy do kolejnych podstron używając przycisku „Dalej”.
   3. zostajemy przekierowani do podstrony podzielonej na trzy sekcje. Górna prawa o nazwie „Jestem zarejestrowanym klientem i”, górna lewa „Zarejestruj się” oraz dolna Dane do wysyłki”
   4. Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).
   5. Klienci, którzy nie posiadają konta Użytkownika mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika (logowania), w tym celu uzupełniają pola „Dane do wysyłki” w sekcji, podają wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Kontynuuj” (w tym miejscu niezbędne jest również dokonanie akceptacji niniejszego regulaminu
   6. następnie należy określić sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności
   7. używając przycisku „kontynuuj” Klient przechodzi do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.:
    1. przedmiot zamówienia
    2. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują)
    3. wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności
    4. następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza i potwierdzić przyciskiem „Potwierdzam Zamówienie”.

(Na tym etapie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie).

 1.  Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:
  1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail przez Sprzedawcę. Wiadomość ta zawiera:
   1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
   3. Link do niniejszego regulaminu
   4. Następnie Klient otrzymuje od Sprzedawcy (na podany przez Klienta  adres e-mail) wiadomość zatytułowaną "Przygotowywanie do wysyłki", które zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty)
    1. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia (w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.
    2. Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 2.

3. Złożenie zamówienia poprzez e-mail: kontakt@alohasklep.pl

1. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy

 1. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na kontakt@alohasklep.pl. Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
 2. W treści wiadomości e-mail klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
 3. Oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia( w razie wątpliwości Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania potwierdzenie przyjęcia zamówienia ciągu 3 dni roboczych
 4. Umowę poczytuję się za zawartą chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu §3pkt.3.2.3

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. 

§ 4 Odbiór, Dostawa, Płatność

 1. Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:

a) odbiór osobisty

b) przesyłka kurierska pobraniowa

c) przesyłka kurierska przedpłata

d) przesyłka paczkomatowa przedpłata

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)” wraz z kreacją graficzną prezentującą dostępne formy płatności, którą załączam do wiadomości.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawiają się następująco: 

kurier przedpłata (16zł)

- kurier pobranie (20 zł)

- paczkomaty (15 zł)

odbiór osobisty w Warszawie i płatność przy odbiorze po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (0 zł)

2. Na czas oczekiwania Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.

 1. Czas kompletowania zamówienia wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych, z tym że Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do godz. 11:00 w dni robocze są realizowane tego samego dniu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy zgodnie z § 3 do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.
 2. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru/dostawy towaru wybranego przez Klienta:
  1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych
  2. Paczki pocztowe dostarczane są w ciągu deklarowanych 3 dni roboczych
 3. O ile strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

4. Uwagi dotyczące odbioru towaru:

 1. paczka kurierska (Inpost)
  1. Paczki/drobnica/paleta dostarczane są pod wskazany adres. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera ponowny termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.
 2. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika (ZALECANE).
 3. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności również na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
 4. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
 5. PAMIĘAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń skutkuje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1. Szkoda została stwierdzona przez protokół przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. Ubytek/uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4. Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 5 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

5. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

6. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne daniny publiczne. Cena nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. 

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

8. Klient dokonuje płatności w następującej formie:

 1. płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)
 2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 3. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Blue Madia lub PAYPAL.pl.

§ 5 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Aloha Entertainment Michał Kosiorowski z siedzibą w Pradze, adres: Hnevkovskeho 1375/12, 14900 Praha Chodov, Czechy.

Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@alohasklep.pl

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Twoja prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasza strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy surowe wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Dane administratora i inspektora ochrony danych

Administratorem napotrzeby RODO, innych aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest:

Aloha Entertainment Michał Kosiorowski
Hnevkovskeho 1375/12, 14900 Praha Chodov, Czechy
adres email: kontakt@alohasklep.pl

Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie administratora dostępny jest pod adresem: iodo@saturn.pl


Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanych przez nas treści oraz usług, na przykład, kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, logujesz się na istniejące już konto klienta lub zamawiasz produkty. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

BezpieczeństwoTwoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać. Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas, środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i wmiarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Cele przetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Zawarcie i wykonanie umów

Dostarczanie biuletynów informacyjnych

Działania marketingowe, takie jak loterie z nagrodami

Obsługa klienta i pomoc dla klientów

Świadczenie usług mediów nadawczych, np. w celu przetwarzania zamówień towarów i usług oferowanych przez nas przez Internet

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

Art. 6, par.1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych z przetwarzaniem, na które uzyskujemy Twoją zgodę w danym celu związanym z przetwarzaniem.

Art. 6, par.1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów lub usługi.

Art. 6, par.1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych.

Art. 6, par.1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów Twojej osoby lub innej osoby fizycznej.

Art. 6, par.1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszych uzasadnionych interesów, na przykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankiet na potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych, przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika ,atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowy przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczególny charakter przechowywania.

Zbieranie danych i informacji ogólnych (zapisy logów)

W myśl art. 6, par. 1,lit. f RODO nasza strona internetowa zbiera szereg danych i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które są przechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:

Dostęp do strony internetowej (data, godzina i częstotliwość)

Sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)

Objętość przesłanych danych

Stosowana przez Ciebie przeglądarka oraz jej wersja

Używany przez Ciebie system operacyjny

Dostawca usług internetowych, z których korzystasz

Adres IP przypisany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem

Zbieranie i przechowywanie tych danych jest wymagane do działania witryny w celu zapewnienia funkcjonalności witryny oraz prawidłowego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej. Używamy tych danych również w celu zoptymalizowania naszej strony internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego dane te są przechowywane ze względów ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi przez okres siedmiu dni.

Ciasteczka(cookies), usługi analityczne (web analysis) i media społecznościowe

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych, dla których istnieje oddzielna Polityka prywatności Cookies

Udostępnianie informacji o naszych produktach i usługach, o ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach, takich jak biuletyny informacyjne.

Używamy Twoich danych do przesyłania informacji, o które prosisz odnośnie naszych produktów, usług oraz innych ofert specjalnych na podany przez Ciebie adres mailowy. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za Twoją wcześniejszą zgodą, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie reguluje art. 6 par. 1lit. a i art. 7 RODO.


Rejestracjana naszej stronie internetowej w celu otrzymywania biuletynów informacyjnych

Na naszej stronie internetowej można się zapisać na darmowy biuletyn informacyjny. Przy zarejestrowaniu się w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego zostaną do nas przesłane dane z formularza danych, tj. co najmniej Twój adres mailowy.

Rejestracja odbywa się przy zastosowaniu procedury podwójnego wyboru pozytywnego („double opt-in”), w ramach której po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym poprosimy Cię o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest niezbędne w celu zapobiegania rejestracji osób podających adresy mailowe, które do nich nie należą. Uzyskana zostanie od Ciebie zgoda na przetwarzanie danych przy procedurze rejestracji, a niniejsza Polityka prywatności zostanie w niej przywołana.

Rejestracja w sklepie

Jeżeli zarejestrujesz się na stronie konkretnej placówki prowadzącej sprzedaż detaliczną w celu otrzymywania informacji mailem, będziemy przechowywać Twój adres mailowy wraz z nazwą tej regionalnej placówki prowadzącej sprzedaż detaliczną, abyśmy mogli dostarczać Ci informacje o naszych produktach i usługach, odnoszące się do danego regionu.

Dostawy związane ze sprzedażą produktów i usług

Jeżeli nabywasz produkty lub usługi na naszej stronie internetowej, możemy przesyłać Ci informacje o naszych własnych, podobnych produktach i usługach na wskazany przez Ciebie adres mailowy, nawet bez Twojej zgody.

Przesyłki pocztowe

Możemy również wykorzystać Twoje dane do przesyłania informacji o naszych produktach, usługach oraz ofertach specjalnych pocztą.

Pragniemy, aby czytanie naszych maili sprawiało Ci przyjemność, dlatego staramy się, aby zawierały one tylko takie informacje, które prawdopodobnie uznasz za ciekawe. Dlatego mierzymy i przechowujemy częstotliwość wejść i kliknięć na Twoim profilu użytkownika, w ramach usprawiedliwionego celu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. fRODO). Te informacje obejmują dane na temat tego, czy i kiedy otwierasz nasze maile, na jakie treści klikasz w tych mailach i kiedy, oraz czy i dlaczego nasze maile mogą do Ciebie nie docierać. Korzystamy z tych danych również w celach statystycznych.

Oczywiście możesz się również wypisać, aby przestać otrzymywać takie maile, tj. wycofać swoją zgodę ze skutkiem przyszłym, w którym to celu wkażdym mailu i biuletynie informacyjnym załączony jest odpowiedni link do anulowania subskrypcji. Następnie zostaniesz poproszony(a) o potwierdzenie anulowania subskrypcji na naszej stronie internetowej. Możesz również skontaktować się z nami w celu wycofania swojej zgody w dowolnym czasie:

- mailem: kontakt@alohasklep.pl
-pocztą: AlohaSklep.pl, Górska 17/103, 00-732 Warszawa


Nie jest możliwe wypisanie się z otrzymywania niektórych komunikatów informacyjnych, wymaganych do wykonania umów oraz do funkcjonowanianaszej strony internetowej, w tym maili związanych z obsługą (np. potwierdzenia rejestracji, informacje o obsłudze klienta) lub informacji na temat zakupów (np. potwierdzenia zamówień, dokumenty związane z umową, dotyczące przetwarzania płatności). Będziesz otrzymywać te powiadomienia zgodnie z podanymi danymi kontaktowymi.

 

Przetwarzanie danych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu, po rejestracji i przy składaniu zamówień bez rejestracji


Nawiązywanie kontaktu

Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Twoja zgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana. Dane zbierane w związku z tym zostaną przez nas usunięta po zakończeniu danej rozmowy i ostatecznym rozwiązaniu rozpatrywanej sprawy.

Rejestracja

Na naszej stronie internetowej przedkładamy Ci opcję rejestracji przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularzadanych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6, par. 1, lit. b RODO.

W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane. W celu zapobiegania błędom typograficznym (tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania do Ciebie zamówionych produktów, sprawdzamy kompletność i poprawność Twojego adresu przy jego wprowadzaniu.


Zamówienia złożone bez rejestracji

Możesz złożyć zamówienie jako odwiedzający, czyli bez rejestracji. Jeśli zdecydujesz się na ten sposób zamawiania, przed złożeniem zamówienia nie musisz się zarejestrować. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości, będziesz musiał(a) ponownie wprowadzać swoje dane.

Przy zamówieniach bez rejestracji zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dostarczone przez Ciebie dane w celu wykonania umowy, zgodnie zart. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Ciebie informacje przez okres przetwarzania i realizacji Twojego zamówienia. Następnie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia postanowisz aktywować swoje konto klienta. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich winnych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.


Postanowienia różne

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.


Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim


Przy przekazywaniu Twoich danych osobowych, zapewniamy, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie najwyższy, dlatego też Twoje dane przekazywane są jedynie starannie dobranym wcześniej i związanym zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Przekazujemy Twoje dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie praktykowane lub planowane.


Przekazywanie pomiędzy spółkami powiązanymi z grupą kapitałową, zgodnie zart. 6, par. 1, lit. b RODO


Przekazujemy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umów odnoszących się do realizacji dostaw oraz usług na naszej stronie internetowej spółkom powiązanym z grupą kapitałową w granicach Polski w celu przechowywania w centralnych bazach danych oraz w celach wewnątrz grupowych związanych z fakturowaniem i rachunkowością. Jest to w szczególności niezbędne w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich naszych usług. Jeżeli życzysz sobie odebrać zamówienie w placówce detalicznej, taka placówka zostanie powiadomiona o Twoim zamówieniu i obsłuży je. Jeżeli kontaktujesz się z placówką detaliczną lub naszą infolinią dla klientów w razie zapytań, skarg lub zwrotów, jednostki te również uzyskają dostęp do danych z Twojego zamówienia w celu uzyskania możliwości odniesienia się do Twojej sprawy.

 

Przekazywanie danych współpracującym z nami dostawcom towarów, zgodnie z art.6, par. 1, lit. b RODO


W związku z oferowanymi na naszej stronie internetowej usługami i produktami, współpracujemy z różnymi spółkami kontrahentów odpowiadającymi za niektóre grupy produktów. Jeżeli zamówisz produkty tych kontrahentów, przekażemy podane nam przez Ciebie w trakcie rejestracji dane oraz, jeżeli dokonałeś/łaś innych zakupów – Twoje dodatkowe dane osobowe określone w zakładce „Moje konto”, w celu zawarcia i wykonania umów (w szczególności: Twój adres mailowy, adres dostawy oraz adres do faktury). Odpowiedni dla Ciebie kontrahent zostanie określony na odpowiednich stronach produktowych, w Warunkach Ogólnych prowadzenia działalności oraz w Informacji prawnej. Prosimy zwrócić uwagę na to, że Twój kontrahent sam odpowiada za swoje własne rozwiązania związane z bezpieczeństwem danych, oraz że do tych stron produktowych mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne polityki prywatności.

 

Przekazywanie danych partnerom serwisowym, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO


W celu obsługi i optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celu wykonania umów zlecamy różnym firmom usługowym działanie wnaszym imieniu, np. świadczenie centralnych usług informatycznych, hostingu naszej strony internetowej, w celu przetwarzania płatnościi wysyłki produktów, instalacji sprzętu lub dostarczania biuletynów informacyjnych. Partnerom serwisowym przekazujemy informacje wymagane w danym celu (np. nazwisko, adres).

Niektóre z tych spółek działają w naszym imieniu w związku z przetwarzaniem i realizacją zamówień i dlatego wolno im korzystać z przekazanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W tym przypadku odpowiedzialność prawną za zapewnienie podejmowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo danych ponosimy my. Dlatego uzgadniamy z tymi podmiotami konkretne środki bezpieczeństwa danych i regularnie monitorujemy te rozwiązania.

W przypadku, gdy towary do wysyłki maja duże gabaryty i są ciężkie, Twoje zamówienie zostanie wysłane za pośrednictwem takiego usługodawcy jak Hermes lub Nikos. Usługodawca taki otrzyma od nas takie informacje, jak adres mailowy podany przez Ciebie w zamówieniu, w celu umożliwienia im dokonania ustaleń z Tobą co do konkretnego czasu dostawy.

Wbrew wymogom co do przetwarzania zewnętrznego, przekazujemy dane osobom trzecim w celu wykonania umowy w następujących przypadkach, przez co podmioty te same odpowiadają za wykorzystanie tych danych:


Przy spedycji towarów, dane są przekazywane do określonych w zamówieniu firm logistycznych lub podmiotów świadczących usługi pocztowe.

Odnośnie płatności za zamówione towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność lub bankowi udzielającemu finansowania. Przy podaniu karty kredytowej jako sposobu zapłaty, w celu uniknięcia oszustw związanych z kartami kredytowymi przeprowadzona zostanie kontrola bezpieczeństwa dla danej transakcji przy pomocy podmiotu przetwarzającego płatność [Nazwa podmiotu przetwarzającego płatność].


Odnośnie płatności, nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność. W przypadku płatności kartą kredytową wyjątek stanowi „pseudo-numer karty”. Abyś nie musiał(a) przy każdej płatności wprowadzać ponownie numeru swojej karty kredytowej, na Twoim koncie klienta przechowywany jest pseudo-numer karty. Ten pseudo-numer karty umożliwia zakup produktów i usług tylko na naszej stronie internetowej, zamówionych z Twojego konta klienta i nie jest on identyczny z numerem Twojej karty kredytowej.


Przekazywanie innym osobom trzecim zgodnie z art. 6, par. 1, litery c oraz f RODO


Wreszcie, możemy przekazywać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd),lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).


Sprawdzanie zdolności kredytowej, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO

Twoje prawa

Oczywiście w związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy przyjemność poinformować Cię w tym miejscu. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

mailem: kontakt@alohasklep.pl
pocztą: Hnevkovskeho 1375/12, 14900 Praha Chodov, Czechy

Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat.

Prawo do sprostowania

Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

f) Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesu art. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.

Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

Najszybszym, najłatwiejszym i najwygodniejszym sposobem skorzystania z przysługującego Ci prawa do sprostowania oraz do usunięcia danych jest zalogowanie się na swoje konto klienta i wyedytowanie lub usunięcie bezpośrednio przechowywanych tam danych. Prosimy zwrócić uwagę, że z chwilą usunięcia swoich danych nie będziesz już mieć dostępu do usług związanych z naszymi produktami przez naszą stronę internetową. Powyższe może również obejmować usługi ponownego ściągnięcia z Internetu. Dlatego zachęcamy do wykonania kopii zapasowej (backupu) Twoich danych przed skorzystaniem z prawa do usunięcia. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiami umownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

Linki do stron internetowych innych firm

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych firm. Nie odpowiadamy za środki przedsięwzięte dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na innych witrynach dostępnych przez te linki. Prosimy o zasięgnięcie informacji poprzez te witryny zewnętrzne odnośnie obowiązujących na nich odnośnych polityk prywatności.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

 

.

Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takiedane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies tutaj.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;

w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;

w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.

W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail aloha@alohaent.pl.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.

 

 

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym* do Sprzedawcy na adres: Aloha Entertainment Maciej Grodecki, Górska 17/103, 00-732 Warszawa
  3. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na kontakt@alohasklep.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

1         Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

2         Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

3         W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

1         Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres kontakt@alohasklep.pl

2         Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3         Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

4         Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 7 Wymiana

 

Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Wnioski o wymianę zakupionego towaru należy składać na adres kontakt@alohasklep.pllub drogą telefoniczną 501-172-463. 

Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.

Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez Sklep nie później niż 14 dni od daty otrzymania. Pod warunkiem dostępności żądanego asortymentu.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wszystkie zwroty są realizowane wyłącznie przy pomocy przelewu.

 

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1.  1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@alohasklep.pl lub dołączyć do paczki  w formie Formularza reklamacyjnego*.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

  W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu numeru konta podanego przez Konsumenta.

  W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

  W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wszystkie zwroty są realizowane wyłącznie przy pomocy przelewu.

  Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
  rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.

 § 8 Informacje dodatkowe

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu
  2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe
  3. Obsługa JAVA, FLASH
  4. System operacyjny Windows
  5. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  6. dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam Zamówienie” klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj czy ilość towarów). W przypadku, jakichkolwiek niezgodności kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”. W przypadku problemów prosimy o kontakt – mailowy kontakt@alohasklep.pl ub telefoniczny pod numerem 501-172-463
  2. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje  w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 12:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na kontakt@alohasklep.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem 501-172-463 Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
 5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:
   1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z  § 3 ust.3.2.3 (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.
   2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 6. Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
   1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy kontakt@alohasklep.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).
   2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
  2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie skutkuje w żaden sposób z praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
  4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika), a ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych  przez Użytkowników korzystających z Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 9. Rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

REGULAMIN PROMOCJI

1. Żadne z obowiązujących promocji w sklepie AlohaSklep.pl nie łączą się ze sobą. Tzn. że klient może skorzystać z nie więcej niż jednej oferty promocyjnej. W przypadku, gdy klient nie zdecyduje z której oferty promocyjnej chce skorzystać to decydentem staje się alohasklep.pl

2. Darmowa wysyłka dla zakupów powyżej 200 obowiązuje tylko na terenie Polski.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alohasklep.pl w celach marketingowych.(Rozwiń)

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl